Faliújság
  • Beiratkozás a kilencedikeseknek a 2022-2023-as tanévre 06-23-án 8 órától. Beiratkozás a kilencedikeseknek a 2022-2023-as tanévre 06-23-án 8 órától.

Garai Aranygaras díj

Garai Aranygaras díj
Mikor szakképző intézményünk újra önálló lett, alapítottuk meg az emlékplakett kitüntetést

Mikor szakképző intézményünk újra önálló lett, alapítottuk meg az emlékplakett kitüntetést  azon végzős diákjaink számára, akik a tanulmányi idejük alatt végig egyeneletesen nagyszerű, kíváló teljesítményt nyújtottak. Ez az elismerés azóta időnként változott (iskolanév-változások és más okok miatt). Most nyerte el végleges megnevezését és formáját.
A kiváló három éves teljesítményt nyújtó tanulóink Garai Aranygaras kitüntetésben részesültek.
Kik kaphatják meg ezt a díjat?
Az alábbi feltételek (a+b+c) mindegyikét teljesíteni kell:
a) Tanulmányi eredménye minden tanév végén legalább 4,00.
b) Szakmai gyakorlati/szintvizsga eredménye legalább jó.
c) Igazolatlan hiányzása évente nem több, mint 3 óra.
És az alábbi feltételek közül még legalább egynek meg kell felelni:
d) Versenyek:
1. Szakma kiváló tanulója (Szakmasztár) versenyen elért országos helyezés
2. szaktárgyi versenyen (OSZKTV, stb) II. forduló
3. sport: megyei bajnok
4. művészet: kiemelkedő eredmény
e) Kiemelkedő közösségi munka a képzés teljes időtartama alatt (kulturális műsorokon szereplés, iskolai rendezvényeken segítség rendszeresen)
A díjat mindig a tantestület ítéli oda, az osztályfőnök javaslata alapján. Lehetséges, hogy a végzős tanulók közül nincs, aki kiérdemelte és előfordul, hogy több tanuló is méltónak bizonyul rá.
Ebben a tanévben a ballagáson 4 tanulónk kapott "Aranygarast":
Tetesi János 11.eladó, Nagy Imre 11.pincér, Kornfeld Luca és Gut Ronald 11.szakács
Büszkék vagyunk rájuk, gratulálunk és sikeres vizsgát kívánunk.